}
  خدمات سامانه

ثبت سفارش بسته آموزشی ویژه معلمان و توزیع از طریق شرکت پست

معلمان دوره تحصیلی ابتدایی، دوره متوسطه اول (پایه 7و8و9)، دوره متوسطه دوم (پایه 10) و دوره پیش دانشگاهی برای ثبت، مشاهده، پیگیری سفارش بسته آموزشی ویژه معلمان و توزیع از طریق شرکت پست روی دکمه "ورود برای سفارش بسته آموزشی" کلیک نمایند.

ثبت سفارش دوره ای و تک جلدی کتاب های درسی ویژه دانش آموزان و توزیع از طریق شرکت پست

دانش آموزان دوره تحصیلی پیش دانشگاهی،دوره متوسطه دوم (پایه 10)،دوره متوسطه اول (پایه 7و8و9)،دوره ابتدایی برای ثبت، مشاهده، پیگیری سفارش دوره ای و تک جلدی کتاب های درسی و توزیع از طریق شرکت پست روی دکمه "ورود برای سفارش دوره ای و تک جلدی" کلیک نمایند.

ثبت سفارش دوره ای توسط دانش آموزان

دانش‌آموزان دوره تحصیلی ابتدایی و پیش دانشگاهی برای ثبت، مشاهده و پیگیری سفارش کتاب های درسی روی دکمه "ورود دانش‌آموزان" کلیک نمایند.

ثبت سفارش دوره ای توسط مدارس

مدارس دوره تحصیلی ابتدایی و پیش دانشگاهی برای ثبت، مشاهده و پیگیری سفارش کتاب های درسی روی دکمه "ورود مدارس" کلیک نمایند.

  اطلاعیه ها

  تقویم زمانی و شيوه سفارش کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، پیش دانشگاهی، متوسطه دوم شاخه فنی و حرفه ای و  کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان

 

  1. ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، پیش دانشگاهی، متوسطه دوم شاخه فنی و حرفه ای (پایه دهم و یازدهم) و کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان (پایه های 7 و 8 و9) از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

 

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی دوره ابتدایی

عنوان فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی

96/1/19

96/3/15

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه اول دوره ابتدایی

96/4/15

96/6/17

اصلاح سفارش دوره ابتدایی

96/4/15

96/6/17

توزیع استان به منطقه

96/5/1

96/6/20

توزیع منطقه به مدرسه

96/6/11

96/6/31

توزیع مدرسه به دانش آموز

اولين روز شروع سال تحصيلي 96-97

 

 

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی دوره پیش دانشگاهی

ثبت سفارش گروهی و انفرادی دوره پیش دانشگاهی

96/1/19

96/3/15

توزیع استان به منطقه

96/2/2

96/3/16

توزیع منطقه به مدرسه

96/3/20

96/4/17

توزیع مدرسه به دانش آموز

96/3/22

96/4/19

 

 

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی شاخه فنی و حرفه ای

عنوان فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه یازدهم  شاخه فنی و حرفه ای

96/1/19

96/3/15

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه دهم شاخه فنی و حرفه ای

96/4/15

96/6/17

اصلاح سفارش شاخه فنی و حرفه ای

96/4/15

96/6/17

توزیع استان به منطقه

96/6/1

96/6/20

توزیع منطقه به مدرسه

96/6/20

96/6/31

توزیع مدرسه به دانش آموز

اولين روز شروع سال تحصيلي 96-97

 

 

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان

عنوان فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه هشتم و نهم مدارس استعدادهای درخشان

96/1/19

96/3/15

ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان

96/4/15

96/6/17

توزیع استان به منطقه

96/6/1

96/6/20

توزیع منطقه به مدرسه

96/6/20

96/6/31

توزیع مدرسه به دانش آموز

اولين روز شروع سال تحصيلي 96-97

 

 

 

  1. از آنجاییکه ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه سناد می باشد، ضرورت دارد مدارس نسبت به بروزرسانی و ثبت آخرین وضعیت اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانش آموزان در سامانه سناد در اسرع وقت اقدام نمایند.
  2. مدارس از طريق سامانه سناد ، نسبت به ثبت سفارش گروهي دانش آموزان اقدام و از ارجاع موردي دانش آموزان و اولياء آنان به كافي نت براي سفارش انفرادي پرهيز نمايند .
  3. دانش آموزان و اولیاء آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند.
  4. شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموزان، "رمز عبور" آن­ها به سامانه می باشد؛ لذا در صورتی که شناسنامه دانش آموزان تعویض شده باشد، لازم است مراتب با ارایه تصویر صفحه اول شناسنامه به مدرسه محل تحصیل اطلاع داده شود تا با اصلاح اطلاعات سامانه سناد، ثبت سفارش و مشاهده اطلاعات سفارش، امکان پذیر شود.
  5. کتاب های درسی دانش آموزان از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.
  6. در صورت تغییر مدرسه محل تحصیل دانش آموز تا قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه، امکان اصلاح سفارش از طریق سامانه، به شرح ذیل وجود دارد:

7-1- در صورت جا به جایی دانش آموز در سطح مدارس همان استان و ثبت اطلاعات در مدرسه های مبداء ومقصد، اطلاعات محل تحویل کتاب دانش آموز به طور خودکاردرسامانه اصلاح و کتاب های درسی دانش آموزدرمدرسه جدیدتحویل می شود.

7-2- در صورت جا به جایی دانش آموز به مدارس استان دیگر و ثبت اطلاعات در مدرسه های مبداء ومقصد، دانش آموز ملزم به اصلاح سفارش خود می باشد، کتاب های درسی دانش آموز، در صورت اصلاح سفارش، در مدرسه جدید تحویل می شود.

7-3- در صورت جا به جایی دانش آموز بعد از صدور حواله از منطقه به مدرسه، کتاب های درسی دانش آموز، از طریق مدرسه محل تحصیل قبلی (محل ثبت سفارش اولیه) قابل تحویل  است.

  1. در صورت تغییر پایه تحصیلی دانش آموز تا قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه، امکان اصلاح سفارش از طریق سامانه،  وجود دارد.
  2. دانش آموزانی که به صورت جهشی به پایه بالاتر می روند و یا تغییر رشته می دهند و یا فقط به تعدادی از کتاب های درسی نیاز دارند، می توانند از تاریخ 96/6/18 سفارش کتاب های درسی را از منوی "سفارش تک جلدی کتاب های درسی و بسته آموزشی" در سامانه ثبت نمایند تا از طریق شرکت پست به آن­ها تحویل شود.
  3. معلمان محترم می توانند سفارش کتاب های درسی و بسته های آموزشی مورد نیاز خود، از تاریخ 96/6/15 از منوی "سفارش تک جلدی کتاب های درسی و بسته آموزشی" در سامانه ثبت نمایند تا از طریق شرکت پست به آن­ها تحویل شود. 
  تیم پشتیبانی سامانه
متقاضیان کتاب های درسی چنانچه با مشکلی مواجه شوند می توانند با یکی از شماره های زیر در ساعات اداری جهت بررسی مشکل خود تماس حاصل نمایند.
تلفن :
021-88301481
021-88823140
021-88490220
021-66838460
ایمیل:support@irtextbook.com